© 2017 Filmdepot - Gebruiksregels
Gebruiksregels

Voorwaarden voor het gebruik van informatie en materialen uit het Digitaal Filmdepot

Het Digitaal Filmdepot is een depot dat informatie en materialen herbergt van bioscoopfilms van Nederlandse filmdistributeurs. De stichting verzorgt deze taken namens de branchevereniging Filmdistributeurs Nederland (FDN)

Door akkoord te gaan met de set voorwaarden zoals hier weergegeven verklaart u - de gebruiker die inlogt op het Digitaal Filmdepot - volledig te zullen handelen overeenkomstig deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden kunt instemmen, kunt u geen toegang krijgen tot de informatie en materialen en krijgt u ook geen toestemming deze te gebruiken.

Met informatie en materiaal wordt bedoeld alle filmbeelden, clips, trailers, artwork, stills, foto's en/of andere pers- en publiciteitsmaterialen van films die toegankelijk worden gemaakt via het Digitaal Filmdepot.

 • Het materiaal dat via deze website wordt aangeboden blijft te allen tijde eigendom van de filmdistributeur verantwoordelijk voor de distributie van de betreffende film.
 • Het materiaal is alleen bedoeld voor gebruik dat tot doel heeft promotie, marketing en/of reviews van de betreffende film(s).
 • Het materiaal mag niet worden gewijzigd, aangepast of op andere wijze voor gebruik worden bewerkt en u mag de vermelde copyrightregels of andere vermelde namen, logo's en trademarks niet aanpassen en/of weglaten.
 • U mag het materiaal niet in een eigen eigen database bewaren.
 • Het materiaal mag zo lang worden gebruikt als dat het ook beschikbaar is in het Digitaal Filmdepot.
 • Als het materiaal niet langer via het Digitaal Filmdepot beschikbaar wordt gesteld, dient u alle kopieën van het in uw bezit zijnde materiaal te vernietigen en u verklaart hierbij dat ook te zullen doen.
 • Het materiaal van deze website mag niet worden verkocht en/of doorverkocht, of op andere wijze door u aan andere partijen worden doorgegeven en/of verstrekt.
 • Het recht om het materiaal te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd als u geen gebruik meer maakt van het Digitaal Filmdepot, u het recht tot toegang tot het Digitaal Filmdepot wordt ontnomen en/of als de door u bij aanmelding opgegeven informatie niet (langer) correct is.
 • Deze voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden en/of toezeggingen die u in schriftelijk en/of mondeling zijn gedaan.
 • Stichting Digitaal Filmdepot heeft te allen tijde het recht u toegang tot het Digitaal Filmdepot te ontzeggen en is niet verplicht een reden hiervoor op te geven.
 • Stichting Digitaal Filmdepot is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden tussentijds uit te breiden en/of aan te passen.
 • Op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden en/of het niet naleven daarvan zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het Digitaal Filmdepot maakt u er voorts op attent dat zij gegevens bijhoudt over het gebruik van Filmdepot.nl door iedereen die een account aanvraagt en toegekend heeft gekregen. Er wordt vastgelegd wie er welke promotiematerialen van de filmdistributeurs downloadt en streamt. Hiervoor worden echter geen cookies gehanteerd.
Indien u desalniettemin bezwaar heeft tegen het feit dat dit gebeurt, dan adviseren wij u geen gebruik te maken van de dienst.